Vorige week had ik een gesprek met de HR manager van een organisatie over een plan van aanpak om het hoge ervaren stressniveau te verminderen. Uit een RIE onderzoek kwam naar voren dat veel medewerkers een ongewenst hoog stressniveau ervaren.
In het plan van aanpak staan een aantal interventies (lichaamsbeweging, aandachtstraining en psychoeducatie) die op maat kunnen worden aangeboden aan de individuele medewerker.
Het grootste probleem is nu om aan mensen die een grote werkdruk ervaren goed duidelijk te maken dat een tijdsinvestering zichzelf terug verdient.

Een meer positieve benadering

Bedenkt u eens hoeveel winst er te halen is om het overgrote merendeel van de mensen een optimale verhouding tussen stress en prestatie te laten ervaren.
Uit onderzoek de laatste jaren blijkt steeds meer het verband tussen emotionele intelligentie en werkprestaties en dat de vaardigheden die iemand emotioneel intelligenter maakt zijn te trainen met als belangrijk bijkomend effect het ontwikkelen van meer veerkracht in stressvolle situaties.

Om effectief en duurzaam te kunnen werken dienen we ook te kijken naar Stress.

Stress
Voor het uitvoeren van een taak dienen we een gezonde spanning te hebben, die ervoor kan zorgen dat we ons kunnen concentreren op een taak.

Chronische stress houd je lichaam geactiveerd en klaar om je te verdedigen maar het resulteert ook in een vermindering van je perceptie en je cognitieve en emotionele functies.

Je komt in de herstelstand door activatie van het parasympatische zenuwstelsel en dit resulteert dat het lichaam zich kan herstellen op veel gebieden die met je gezondheid te maken hebben en de belangrijkste zijn je immuunsysteem en het neurologisch herstel door de aanmaak van nieuwe hersencellen (neurogenese). Hierdoor ben je meer open voor nieuwe ideeën, emoties en mensen (speciaal als deze anders zijn), nieuwe mogelijkheden, leren, aanpassing en verandering.
Zonder regelmatige en periodieke herstelervaringen zijn je werkprestaties niet duurzaam.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijken de volgende ervaringen het parasympatische zenuwstelsel te activeren:

  • Mindfulness (aandachtstraining)
  • Lichaamsbeoefening (matig intensief en consistent)
  • Compassie (relatie, huisdier, vrijwilligerswerk)
  • Hoop (uitwisseling van toekomstdromen)
  • Plezier met anderenTevens blijken deze ervaringen resonerende relaties op te leveren.

Emotionele en sociale intelligentie bestaat uit een set vaardigheden waarmee je je bewust bent van je eigen emoties en dat je die kunt managen. Tevens bevatten ze vaardigheden die het mogelijk maken dat je je ook van de emoties van anderen bewust kunt zijn en hiermee je relaties kunt managen.

Goed ontwikkelde emotionele intelligentie vaardigheden maken het verschil tussen gemiddelde en uitmuntende prestaties blijkt breed opgezet wereldwijde onderzoeken.

Uit deze onderzoeken blijkt dat emotionele intelligentie twee keer zo belangrijk is als intellect en deskundigheid. Je zou kunnen zeggen dat intellect en deskundigheid bepaald of je een bepaalde functie kunt doen (drempelvoorwaarden) en dat emotionele intelligentie bepaald of je uitmuntend kunt zijn.
Voor een verkoopfunctie ligt dat voor de hand. Uit een onderzoek uitgevoerd dor Martin Seligman (grondlegger van de positieve psychologie) blijkt dat verkoopmedewerkers door ontwikkeling van de EI vaardigheden hun verkopen van een stijging van 8% per jaar naar 31% hebben gebracht.
Maar ook zeker in financiële en technische functies blijkt uitmuntendheid bereikt te kunnen worden door een zekere mate van emotionele intelligentie.
Een voorbeeld uit de ict sector, uit een onderzoek onder de engineers die er werken komen de volgende competenties voor uitmuntendheid naar voren:

1. Voelen een sterke drijfveer om te presteren en hanteren voor zichzelf hoge maatstaven
2. Hebben een vermogen anderen te beïnvloeden
3. Kunnen conceptueel denken
4. Hebben een goed ontwikkeld analytisch vermogen
5. Nemen het initiatief wanneer er zich uitdagingen aandienen
6. hebben zelfvertrouwen

In deze top 6 staan 2 intellectuele competenties en de andere 4 (incl. de top 2) zijn emotionele competenties.