GrandiooZ komt van binnenuit

Vitaal en Ondernemend

Traditioneel richten bedrijven die bedrijfscounselling aanbieden zich op het verminderen van ziekteverzuim en vooral met een focus op de zieke werknemer. Gemiddeld hebben we het dan over 5% van medewerkers die werkelijk ziek thuis zijn. Het verbeteren van de gezondheid van de overige 95% is volgens GrandiooZ minstens zo belangrijk. Daarom richt de bedrijfscounselling van GrandiooZ  zich op de volgende gebieden:

 1. Groei van Mens & Organisatie in succes en veerkracht
 2. Het begeleiden van werknemers
 3. Het bevorderen van veilig, gezond, actief, bevlogen en betrokken werken

Counselling is een effectieve aanpak voor deze gebieden.

Uw contact

Gerrit Ruiter is welzijn counsellor en trainer. Zijn doel: Organisaties helpen concrete voorwaarden te creëren voor een gezonde groei van mens en organisatie. Zijn devies: “Blijf kalm & maak het meeste van je energie”

M: +31630151235
www.grandiooz.nl
gerrit@grandiooz.nl

In een succesvolle organisatie werken bevlogen en betrokken mensen die positief gezond zijn.

GrandiooZ bied grensverleggende paden naar groei voor mens & organisatie

Vitale en ondernemende mensen werken in een organisatie met een integrale aanpak van Mens & Organisatie.

Hoe groter de complexiteit in de buitenwereld hoe belangrijker helderheid in de eigen binnenwereld nodig is

Van goed naar GrandiooZ:

Uit onderzoeken binnen allerlei organisaties zoals scholen, industriële bedrijven en ja zelfs het leger blijkt dat het onderscheidende vermogen van organisaties ligt in een zekere mate van emotionele intelligentie.
Dit onderscheid excellerende bedrijven van de gemiddelde.

Effectief werken gaat tegenwoordig niet om nog meer taken in de gegeven tijd te persen. Het gaat er meer over hoe we onze eigen geest gebruiken en hoe we met elkaar omgaan. We hebben flexibiliteit en een duidelijk zicht op onszelf nodig om goed om te kunnen gaan met deze steeds complexer wordende omgeving. We hebben balans nodig en het inzicht om samen te werken en elkaar te inspireren.

 • Zelfkennis
 • Sterke kanten
 • Emotioneel
 • Motivatie
 • Veerkracht
 • Positieve blik
 • Empathie
 • Politiek gewaarzijn
 • Beïnvloeding
 • Samenwerking
 • Conflicthantering
 • Inspirerend leiderschap
 • Coach- en mentorschap

Verander van binnenuit:

Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten blijkt het mogelijk om met aandachtstraining de emotionele intelligentie vaardigheden te trainen en dit leidt tot:

 • Meer veerkracht
 • Een meer positieve mentale houding
 • Betere relaties met collega’s en klanten
 • Het nemen van meer zelfverantwoordelijkheid

Te midden van alle complexiteit gaat het erom de innerlijke mogelijkheden te mobiliseren om te creëren, doelen te bereiken en elkaar te inspireren en daaraan ook nog eens plezier te beleven.

Menu voor van goed naar GrandiooZ trajecten:

Counselling & Coaching trajecten

Workshops & Trainingen

Counselling gesprekken

Counselling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of de relatie. Herken jij jezelf in een van de volgende situaties? Dan kan counselling voor jou uitkomst bieden.

 • Overspannenheid en burnout
 • Emotionele problemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Problemen op het werk
 • Communicatieproblemen en conflicten
 • Relatieproblemen
 • Leermoeilijkheden
 • Rouw en verlies
 • Slaapproblemen en concentratieverlies
 • Klachten van depressieve aard
 • Vage lichamelijke klachten
 • Levensvragen en zingeving
De gesprekken zijn erop gericht jou te stimuleren zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt. De counsellor werkt niet volgens een “standaardlijstje” maar houdt rekening met jouw eigen gevoelens, wensen en ervaringen. In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, begeleidt de counsellor jou in het verhelderen van jouw functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving.

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counsellingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

De duur en kosten van het counsellingtraject zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag waarmee jij je meldt. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien sessies van één tot anderhalf uur. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

Kosten worden berekend op basis van een uurtarief – je ontvangt hiervoor een rekening. Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van counselling; kijk jouw verzekeringspolis hierop na. Ook de werkgever, diverse regelingen zoals re-integratietrajecten (IRO), het Persoons Gebonden Budget (PGB) en belastingaftrek kunnen mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten.

 • Bewustwording en persoonlijke groei
 • Het vergroten van zelfvertrouwen
 • Het ontwikkelen en toepassen van je eigen mogelijkheden

Coaching trajecten

Coaching is geschikt voor iedereen die antwoorden zoekt op de volgende vragen:

 • Wat zijn mijn talenten en vaardigheden, wat vind ik waardevol in de verschillende levensgebieden?
 • Hoe en waar kan ik mijn talenten en vaardigheden optimaal inzetten rekening houdende met mijn waarden?
 • In welke rol, functie en werkomgeving kom ik dan het meest tot mijn recht?

En die vervolgens persoonlijk  gecoacht wil worden in het verder ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. GrandiooZ heeft daarbij ervaring op het gebied van:

 • Emotionele Intelligentie
 • Inspirerend leiderschap
De gesprekken zijn erop gericht om helder te krijgen wat je waarden zijn en welke talenten en vaardigheden je tot nu toe al hebt laten zien. Vervolgens kijken we naar je eigen ambities en wensen en spreken een coaching traject af om de benodigde vaardigheden op het gebied van emotionele intelligentie en inspirerend leiderschap verder aan te scherpen. Dit gebeurt dan door een periodiek contactmoment (face- face of via skype) waarbij de vaardigheid verder wordt toegelicht en waarbij afgesproken wordt hoe je die vaardigheid kunt ontwikkelen en hiervoor krijg ja dan huiswerkopdrachten die voor het belangrijkste deel in de werksituatie worden uitgevoerd.
De duur en kosten van het coaching traject zijn sterk afhankelijk van de vragen waarmee jij je meldt. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien sessies van één tot anderhalf uur.
Bijvoorbeeld de training Werk NU kan ook als een individueel traject worden doorlopen en deze bestaat dan gemiddeld uit negen bijeenkomsten. Het zal duidelijk zijn dat dit traject dan intensiever is dan de groepstraining.
 • Bewustwording en persoonlijke groei
  • Toename van Zelfbewustzijn en Zelfmanagement (emotioneel, motivatie, veerkracht en positieve vooruit blik)
  • Toename van Sociaal bewustzijn (empathie) en Relatiemanagement (beïnvloeding, samenwerking, conflicthantering, inspirerend leiderschap en coach/ mentorschap)

Workshops en trainingen

GrandiooZ biedt trainingen en workshops aan Bekijk eens rustig wat we te bieden hebben.
Waarom een training volgen bij GrandiooZ?

 • Jezelf ontwikkelen en bijblijven is meer dan ooit nodig
 • Door samen te doen leer je ook van anderen
 • De lesstof is direct op de praktijk gericht en meteen toepasbaar
 • De trainers zijn coaches/ counsellors met een ruime praktijkervaring. Ze stimuleren om nieuwe stappen te zetten.

Onder de agenda vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de kosten.

De trainingen gaan door bij minimaal 5 deelnemers.

Training Loop NU

Voor mensen in organisaties die ter verbetering van zowel de fysieke als mentale gezondheid willen beginnen met bewegen:

Loop NU, met meer plezier en minder kans op blessures niveau 1
Een combinatie van fysieke- en mentale training bestaande uit wisselend cardio en aeroob wandelen.Dit is een instapniveau. Voor deze mensen kan een stappenteller (10.000 stappen per dag) een goede extra motivator zijn.
Loop NU, met meer plezier en minder kans op blessures niveau 2
Een combinatie van fysieke- en mentale training voor mensen die willen beginnen met hardlopen op een nieuwe revolutionaire manier. Deze training staat ook open voor beginners.

Deze vorm van training kan gegeven worden vanuit de locatie van de organisatie.

Met Loop NU heb je de kans om zowel je geest (aandacht training) als je lichaam (fysieke training) te trainen. Hierdoor wordt je tegelijkertijd zowel fysiek als mentaal fitter en vitaler. Een extra dimensie voor deze vorm van training is de natuur, omdat je het (hard)lopen bij voorkeur in de vrije natuur doet.

Loop NU: met meer plezier en minder blessures.

Mindful Lopen een opbouw in 5 bewuste stappen:

 • Breng jezelf in lijn (geest en lichaam)
 • Gebruik je kern
 • Creëer balans
 • Maak een keuze
 • Ga voorwaarts
De trainingsopzet is voor beide niveau’s identiek, uiteraard wordt er wel in verschillende groepen gelopen.
Duur totaal 8 weken, 1 bijeenkomst per week van 1 uur

Totale kosten voor het verzorgen van de training in company. € 960,00
Bij 12 deelnemers is dat per deelnemer € 80,00

Maximaal aantal deelnemers 15
Excl. BTW en de reiskosten van de trainer(s).

Toename van de fysieke en mentale fitheid, verbetering van:

 • Kracht en uithoudingsvermogen
 • Aandacht
 • Lichaamsgewaarzijn
 • Flexibiliteit
 • Een juiste ademhaling

Dit is een mooie voorbereiding op de training Werk NU

Training Werk NU

Als je een grensverleggend pad wilt inslaan naar meer succes en minder stress op het werk.
Een bepaald IQ niveau is nodig als drempelwaarde voor het kunnen vervullen van je functie.
Uit onderzoek blijkt dat emotionele intelligentie (EQ) vaardigheden bijdragen aan uitmuntende werkprestaties. Dit is dus het onderscheidende vermogen dat je kunt leren maken. Misschien denk je dat zal zeker gelden voor commerciële beroepen maar onderzoek binnen alle branches en functies toont dit onderscheidend vermogen onomstotelijk aan. Ja zelfs in het leger.
Werk NU is een training van 7 weken en is gebaseerd op drie pijlers:

 • Aandachtstraining
  • Aandacht is de sleutel voor emotionele intelligentie. Met aandacht kunnen we een heldere en tegelijk kalme geest creëren.
 • Zelfkennis en zelfmanagement
  • Met je zich verder ontwikkelende aandacht kun je je eigen cognitieve en emotionele processen steeds beter waarnemen. Je bent dan in staat om je gedachten- en emotiestroom open en objectief te observeren. Dat levert een diepgaande zelfkennis op die nodig is voor zelfmanagement.
 • Het creëren van een nuttige mentale houding
  • Veel wat we doen we op de automatische piloot en zijn vaak niet (meer) effectief. We leren om zicht te krijgen op deze gewoontes en deze te vervangen door meer productieve en meer gezonde.

Onderwerpen die uitgebreid aan bod komen en die zullen worden getraind:

 1. Emotionele Intelligentie
 2. Aandachtstraining
 3. Zelfgewaarzijn en zelfkennis
 4. Zelfmanagement
 5. Motivatie
 6. Empathie
 7. Samenwerking en leiderschap

Trainingsmateriaal:

 • Een lesboek, met audio mindfulness oefeningen
 • Een werkboek
Duur totaal 7 weken, 1 bijeenkomst per week van 2,5 uur
De kosten zijn afhankelijk van de locatie en het aantal deelnemers, we maken graag een offerte op maat voor u.
 • Meer veerkracht
 • Een meer positieve mentale houding
 • Betere relaties met collega’s en klanten
 • Het nemen van meer zelfverantwoordelijkheid (authentiek leiderschap

Te midden van alle complexiteit gaat het erom de innerlijke mogelijkheden te mobiliseren om te creëren, doelen te bereiken en elkaar te inspireren en daaraan ook nog eens plezier te beleven.

Op de voordelen voor mens en organisatie gaan we graag verder met u in gesprek. Deze training is gebaseerd op de laatste neuro- wetenschappelijke inzichten.

Voorbeeld van een plan van aanpak

Klik hier

Kwaliteit van counselling

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. De counsellor is gebonden aan een ethische code die verplicht het besprokene onder het beroepsgeheim te houden, ook wanneer het counsellingtraject betaald wordt door een derde partij, zoals een werkgever of arbodienst.

Counselling is een beroep dat vakbekwaamheid vraagt. Het gaat er in de begeleiding om de mogelijkheden en talenten die de cliënt zelf al bezit aan te spreken en te benutten. Dat vergt een professionele houding en goed vakmanschap.  Door middel van accreditatie en permanente bijscholing wordt de kwaliteit van deze counsellors gegarandeerd.

GrandiooZ gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In het privacy document leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan, welke gegevens we verzamelen, met welk doel en wat de rechten van de relaties zijn. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden we ons aan de eisen die door de wet (AVG) worden gesteld. Op verzoek kunnen we dit document ter inzage geven.

Informatie aanvragen of aanmelden

We maken graag een passende aanbieding voor u.

Het best gaat dat na een eerste gesprek. Indien u hieronder uw gegevens invult dan nemen we contact met u op.

  Uw naam *
  Uw email *
  Telefoonnummer *

  Ik wil * Informatie aanvragenIk wil mij aanmelden