Welzijn op groen recept

Een project met IVN Oldenzaal-Losser e.o.

Natuur Beleven + Bewegen = Positieve gezondheid

Diagnose:

 • We zitten nu net zo veel binnen als we vroeger buiten bewogen.
  • Dit heeft een negatieve invloed op onze gezondheid (met name een verhoogde kans op het krijgen van welvaartsziekten.)
 • We zijn in aanleg duurlopers.

Het groene recept:

Buiten met aandacht bewegen als eerste stap in een leefstijl verandering naar voldoende:

Bewegen, ademen, ontspannen, eten, slapen en meedoen.

Welzijn op groen recept:

Dit is de naam van het project dat ik ben begonnen als afsluiting van mijn opleiding tot Natuurgids bij het IVN in Oldenzaal.

Verder zijn bij dit project betrokken:

 • Gemeente Oldenzaal, onderdeel van de nieuwe groenvisie, (blz. 24) klik hier
 • Vanaf 2020 start samenwerking met Gezond Natuur Wandelen klik hier
 • Gezondheidscentrum Vivaldi, huisarts Frank Greeven klik hier
 • Fysiotherapie de Essen
 • De Groene Tafel, en initiatief van 2 ministeries en een aantal sportbonden en natuurorganisaties om natuur en sport meer met elkaar te verbinden.

Uw contact

Gerrit Ruiter is welzijn counsellor, runningtherapeut en ivn natuurgids. Zijn doel: mensen helpen hun levensbestemming te vinden en te bereiken, en vooral te leren genieten van de weg daar naar toe. Hij houdt verder van de natuur, lange duurlopen en fietsvakanties in Europa.

M: +31630151235
www.grandiooz.nl
gerrit@grandiooz.nl

Natuur en gezondheid

Groen is gezond!

Het is goed voor de ontwikkeling, verhoogt geluk en vermindert stress. Steeds meer onderzoeken onderstrepen deze positieve effecten van natuur op de gezondheid. Helaas is de afstand tussen mens en natuur nog nooit zo groot geweest als nu. IVN wil deze afstand verkleinen door jong en oud vaker in contact te brengen met de natuur.

Ieder mens heeft, volgens internationale verdragen, recht op het hoogst haalbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Een bezoek aan of het kijken naar de natuur leidt tot een vermindering van pijn en negatieve emoties zoals boosheid, vermoeidheid en somberheid en tot een toename van positieve gevoelens en energie. Daarnaast nodigt natuur mensen uit tot beweging.

Meer informatie en onderzoeksmateriaal kunt u hier downloaden:

Voor deelnemers:

Folder van Arts en Leefstijl

Voor professionals:

Factsheets voor artsen van Arts en Leefstijl

Samenvatting voor het uitschrijven van een groen recept van Arts en Leefstijl

Factsheet: Gezonder door Groen
Factsheet voor artsen over het effect van de natuur op onze gezondheid

Artikel van Groeneffect

Jolanda Maas over haar onderzoek naar de invloed van groen in de woonomgeving op de gezondheid.

Welzijn op groen recept

Het aanbod is gericht op het hele menszijn en afhankelijk van de beginsituatie en persoonlijke doelstelling kan een keuze worden gemaakt om het welzijn te versterken.

Het groene recept

Het groene recept is geschikt voor iedereen die de negatieve gevolgen ervaart of beter nog voor wil zijn (preventief) van te veel binnen zitten.Te veel binnen zitten wordt in verband gebracht met veel van de huidige welvaartsziekten die vooral in de westelijke landen toenemen. Volgens de WHO is er een verband tussen te veel binnen zitten en deze welvaartsziekten

 • Hart- en vaatziekten, incl. Hoge bloeddruk, Diabetes type 2, Beroerte/ TIA
 • Darm- en borstkanker
 • Depressie en stemmingsstoornissen

We helpen je om op een verantwoorde en gestructureerde manier weer meer buiten te gaan bewegen.

We doen dit met gebruikmaking van zogenaamde welzijns- ommetjes. Dit zijn trajecten die dicht bij je in de buurt beginnen en van daaruit door een stukje buitengebied lopen .

We maken samen een plan dat bij jou persoonlijk past en waarmee je naar een voor jou wenselijk niveau van buiten bewegen toe werkt.

De welzijns- ommetjes:

 • De Gravenes, startpunt ’t Blikpunt; klik hier
 • De Essen, startpunt ’t Blikpunt; klik hier
 • De natuur in Oldenzaal, versie de Essen, de Graven Es; klik hier
 • De Thij, startpunt Vondellaan, paal 12
 • Centrum, startpunt Plechelmusplein
 • Zuid Berghuizen, startpunt boerderij Stakenboer. Deze route is bewegwijzerd en staat als rode route op het Informatiebord van Wandelnetwerk Twente. Tevens is deze route beschikbaar in de IVN route app.
 • De natuur in Oldenzaal, versie Zuid Berghuizen en oerbos Hoge Venterink klik hier

Binnenkort meer informatie

De beweeg en beleef oefeningen:

Binnenkort meer informatie

Voldoende buiten bewegen aangevuld met regelmatige fysieke activiteit door de dag heen verminderd het risico op.

 • Hart- en vaatziekten, incl. Hoge bloeddruk, Diabetes type 2, Beroerte/ TIA
 • Darm- en borstkanker
 • Depressie en stemmingsstoornissen

Je eigen plan

De gezondheidsraad heeft in 2017 een nieuwe richtlijn uitgegeven voor:

* Volwassenen en ouderen.

* Kinderen.

Het centrale thema hierin is:
“Bewegen is goed, meer bewegen is beter”

Voor de nieuwe richtlijn 2017 klik hier
Voor het invullen van een test of je hier aan voldoet klik hier

Jouw plan:

Hieronder een aantal voorbeeld recepten:

 • Het groene recept & hoge bloeddruk; klik hier
 • Voorzorgsmaatregelen bij hoge bloeddruk; klik hier
 • Het groene recept & diabetes type 2; klik hier
 • Voorzorgsmaatregelen bij diabetes; klik hier
 • Het groene recept & een gezond gewicht; klik hier
 • Het groene recept & veilig buiten bewegen; klik hier

Kwaliteit van counselling

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. De counsellor is gebonden aan een ethische code die verplicht het besprokene onder het beroepsgeheim te houden, ook wanneer het counsellingtraject betaald wordt door een derde partij, zoals een werkgever of arbodienst.

Counselling is een beroep dat vakbekwaamheid vraagt. Het gaat er in de begeleiding om de mogelijkheden en talenten die de cliënt zelf al bezit aan te spreken en te benutten. Dat vergt een professionele houding en goed vakmanschap.  Door middel van accreditatie en permanente bijscholing wordt de kwaliteit van deze counsellors gegarandeerd.

GrandiooZ gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In het privacy document leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan, welke gegevens we verzamelen, met welk doel en wat de rechten van de relaties zijn. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden we ons aan de eisen die door de wet (AVG) worden gesteld. Op verzoek kunnen we dit document ter inzage geven.

Informatie aanvragen of aanmelden

We maken graag een passende aanbieding voor u.

Het best gaat dat na een eerste gesprek. Indien u hieronder uw gegevens invult dan nemen we contact met u op.

  Uw naam *
  Uw email *
  Datum *
  Aanmelden *