Corona en je innerlijk landschap.

Ervaar je de situatie nu ook zo als echt. Een paar weken geleden leek het allemaal nog wat abstracter.

Voor mij is het nu echt goed doorgedrongen waar we in terecht zijn gekomen.

En ik ervaar daarbij verschillende kanten in mijzelf en dat is op de eerste plaats de rust en stilte om me heen en aan de andere kant een onzeker gevoel over hoe dit zal aflopen. En ook de verbondenheid die ik ervaar met alle mensen over de hele wereld en ook met de natuur.

Als mens zijn we al snel geneigd ons allerlei doemscenario’s in het hoofd te halen en missen we dan niet veel van wat er zich elke dag voordoet en zeker de moeite waard is?

Zelf kunnen we nog dagelijks naar buiten; wandelen, hardlopen en fietsen en ook in onze nieuwe tuin werken. En we merken dat die tuin steeds meer onze plek wordt en hoe je in je eigen tuin de verbinding met de natuur kunt maken.

We hebben bij onze huidige woning een behoorlijk grote tuin die wel wat onderhoud kon gebruiken. En je merkt dat als je dan in de tuin aan het werk bent dit steeds meer een plek wordt waar je je thuis voelt.

Elke ochtend zien we een eekhoorn langskomen en als we iets in de grond doen komt er een prachtig roodborstje kijken of er iets van zijn (of haar) gading is dat naar boven komt.

Ook gaan we in een zonnig deel van de achtertuin een moestuintje inrichten, en dat kan nog prima.

Misschien dat we de komende tijd steeds meer tijd door gaan brengen in de tuin of in ieder geval dicht bij je huis en steeds meer natuurorganisaties spelen daar op in. Een mooi voorbeeld is de IVN actie #GroenomteDoen. Heel mooi is de volgende doe tip klik hier

In de vorige 2 berichten van mens, natuur en corona staan al veel dingen die je kunt doen om de gezondheid en het welzijn van jezelf en de mensen die bij je wonen op peil te houden.

In dit bericht wil ik wat nader ingaan op je innerlijk landschap.

In de natuur en ook in je tuin neem je een uiterlijk landschap waar, en dat doet iets met je innerlijk landschap.

Je innerlijk landschap is alles wat er in je zich afspeelt. Dat zijn je gedachten je gevoelens (emoties) en ook je gedragsimpulsen, je gemoedstoestand. Maar ook je overtuigingen en je waarden.

Het uiterlijk landschap, en daar hoort ook onze menselijke maatschappij bij, beïnvloedt je innerlijk landschap en je innerlijk landschap beïnvloed dan weer jouw uiterlijk landschap. Dit innerlijk landschap wordt ook wel geest genoemd.

“Het zijn niet de gebeurtenissen die ons verontrusten, maar de denkbeelden daarover van onszelf”

Epictetus, een stoïcijns filosoof uit de 1e eeuw na Chr.

De komende weken wil ik voorstellen om eens samen naar de werking van onze geest te kijken. Omdat veel negativiteit en somberheid over de toekomst voortkomen uit de werking van je geest.

Op de eerste plaats kunnen we ons afvragen waar we invloed op hebben of controle over hebben? Dat blijkt maar heel weinig te zijn; we hebben geen invloed op wat anderen doen of zeggen, en wat de “natuur” doet.

We worden plotseling overvallen door een, voor ons oog, onzichtbaar virus dat kans ziet om onze wereldwijde maatschappij plat te leggen.

We hebben zelfs geen controle over ons denken.

En al sinds heel lang hebben een aantal mensen ons een weg laten zien om om te gaan met alles wat er om en in ons gebeurt.

Om maar even bij Epictetus te blijven:

“Er is slechts een weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen te maken over dingen waar je geen invloed op hebt”.

Waar we wel invloed op hebben zijn de dingen die we zeggen of doen, ons gedrag. Tenminste als we dat heel bewust doen.

Voor de komende week wil ik je vragen om het volgende experiment te doen:

Observeer het gevolg van je gedrag op jezelf en je medemensen:

Kies elke dag 1 uur waarop je je heel vriendelijk opstelt ten opzichte van iedereen waarmee je in contact komt. En observeer dan welk gevolg dat gedrag heeft voor jou en de ander.

Dit hoeft je niet veel extra tijd te kosten omdat je het gewoon kunt doen tijdens je dagelijkse werkzaamheden.

Vriendelijk zijn is dat je vriendelijkheid uitstraalt (je gezicht, je houding) en uiteraard ook je gedrag; wat je zegt en wat je doet.

Schrijf dan dagelijks aan het eind van de dag wat je is opgevallen.

Ik ben benieuwd.

De komende weken, de hele maand april, werken we dit samen verder uit naar een manier waarop we vaardiger (bijvoorbeeld met minder stress) kunnen leren omgaan met stressvolle gebeurtenissen en situaties.

Hierbij kijken we ook hoe de natuur, het uiterlijk landschap, ons daarbij kan helpen.