Thema Stilte en Ruimte.

De afgelopen week maakten we de overgang mee van lenteweer naar helder winterweer.

En wat mij, en ook een paar mensen die ik sprak, opviel was vooral in het weekend een stil landschap. En die stilte buiten kon je het best in de ochtend ervaren.

In de afgelopen nieuwsbrieven heb ik al regelmatig verteld hoe het uiterlijk landschap mijn innerlijk landschap beïnvloed. En wat langer stilstaan bij positieve gevoelens die je dan kunt ervaren zijn een goede basis voor welzijn.

Als je de stilte buiten waarneemt dan betekent dat dat je dan van binnen ook stil bent en misschien kun jij dan ook merken dat er meer ruimte ontstaat.

Meer ruimte en stilte horen bij elkaar en komen dan steeds op wanneer je meer samenvalt met de stilte in het uiterlijklandschap.

In die ruimte zul je kunnen merken dat je je rustiger voelt en dat je aan de taken die je er dan op je liggen te wachten die dag ook rustiger kunt beginnen.

Kortom die ruimte zorgt voor meer rust.

En dat kun je ook ervaren in je lijf, niet zo gek dat het zo gezond is.

Daarom is een ommetje in de ochtend, waarbij je ook even de tijd neemt om de natuur op je in te laten werken, zo’n prima begin van de dag. Maak er een opmerkzaamheidswandeling van.

Maar ook tijdens het hardlopen kun je die ruimte vinden. Daar schrijf ik hieronder bij het (hard) lopen over.

Deze week was er ook weer een persconferentie en werden er een aantal lichte “versoepelingen” van de corona maatregelen aangekondigd die deze week in zullen gaan.

Uit de reacties daarop valt wel op te maken dat we allemaal wat meer behoefte aan ruimte krijgen.

Tevens melde een groep wetenschappers dat we in de toekomst zullen moeten leren omgaan met het coronavirus, net zoals dat zo is met het griepvirus, en dat het vaccin daar een rol bij speelt (ook weer net als het griepvirus).

Ook steeds duidelijker wordt de rol van je leefstijl om je metabole gezondheid te verbeteren. En dit heeft ook veel effect op je vatbaarheid van een virusinfectie en de ernst van de klachten.

Een mooie presentatie van bewegingswetenschapper Wim Derave gaat over de rol van beweging.

In zijn presentatie begint hij uit te leggen dat we als mensen vaak niet zo veel hebben met het “moeten” van een gezonde leefstijl.

Hij zegt dat het geven van inzicht in wat beweging doet en over de werkingsmechanismes in je lichaam misschien beter motiveert.

Hij gaat daarom in hoe je met meer bewegen meer gezonde jaren aan je leeftijd kunt toevoegen, en hoe dat komt.

Voor zijn presentatie: Hoeveel bewegen is goed voor ons? 10.000 stappen per dag of nog meer…

Het (hard) lopen,

Chi running of chi walking zou je ook mindful lopen kunnen noemen. En met mindful lopen kun je ook Ruimte maken.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Mindful lopen is een vorm van (hard)lopen waarbij we ook onze ‘aandachtspier’ trainen. Dit doen we door de manier waarop we lopen met opmerkzaamheid te volgen.

Hierbij maken we gebruik van de techniekaandachtspunten. Iedere week kent een onderwerp waarop we onze aandacht richten.

In ons lichaam kunnen we heel precies de effecten van onze looptechniek waarnemen. In het lichaam valt er nog meer op te merken, vooral als we tegen onze grenzen aanlopen en wanneer we worden uitgedaagd.

We hebben dan ook Gedachten, Gevoelens en een Gemoedstoestand en we kunnen allerlei impulsen opmerken om te reageren op wat er Gebeurt.

Door deze manier van lopen komt er vanzelf een proces van innerlijk vertragen op gang. Dit vertragen, of wachten met meteen reageren en onze impulsen te volgen, schept rust en vervolgens Ruimte.

Ruimte om met meer vriendelijkheid voor jezelf en je omgeving te reageren.

Hoe meer we dit trainen, hoe krachtiger onze opmerkzaamheid wordt en des te meer we bewust gaan bewegen. Dit met meer souplesse, ontspannenheid en plezier.

Hierbij een link naar een filmpje van Danny Dreyer van Chi running over het belang van een juist gebruik van je benen bij het lopen. Zo kun je er voor zorgen om met meer vriendelijkheid met je lichaam om te gaan.

Natuurbeleving in februari 2021

Met opmerkzaamheid de natuur beleven.

Ruimte maken voor natuurbeleving.

Om echt de natuur te gaan beleven en het uiterlijk landschap bij je binnen te laten komen in je innerlijk landschap is de volgende voorbereiding te gebruiken:

  1. Intentie, besteed even aandacht om jezelf toe te staan de natuur in te gaan en er even tussenuit te gaan. Zonder dat je actief allerlei elektronische apparaten gebruikt. Zet je mobiel op stil. Je zou je mobiel mee kunnen nemen om zo nu en dan een foto te maken van iets dat je opvalt.
  2. Waarnemer, stel je er op in dat je de komende tijd volledig aanwezig wilt zijn in de natuur. Opmerkzaam wat er zich voordoet in het uiterlijk landschap en wat dat oproept in je innerlijk landschap.
  3. Zintuigen, gebruik je 5 zintuigen (om te kijken, te horen, te ruiken, te proeven en aan te raken) om dat wat je waarneemt binnen te laten komen en stil te staan wat dat met je doet, welke gevoelens wekt het op. Focus je vooral op schoonheid, plezier, kalmte en verwondering.
  4. Versterk, bevestig je positieve gevoelens door ze goed tot je door te laten dringen. Sta er zelf bij stil en als je met iemand anders bent of met een groepje deel dan je ervaringen.
  5. Mentale houding, benader als waarnemer of toeschouwer de natuur met een open houding; met nieuwsgierigheid, accepterend en niet oordelend.

Wat kun je Nu buiten doen

In deze tijd komt de natuur steeds meer tot leven. Planten en bomen botten uit en gaan meer en meer bloeien en ook steeds meer vogels komen weer in onze streken.

Zo hoorde en zag ik de afgelopen week alweer de Kievit.

Ga er ook eens naar op zoek deze week. Zoek een plek uit waar je ze zou kunnen verwachten. En maak deze week een Kievit wandeling.

Wat kun je binnen doen

Voor de Kievit wandeling zou je deze week thuis ruimte kunnen maken voor de kievit. Kijk hier hoe de Kievit er uitziet en welke geluiden hij of zij maakt.

En er zijn nog meer interessante weetjes over deze vogel klik hier

Wist je dat

Het buiten bewegen met aandacht voor de natuur steeds meer steun krijgt uit de wetenschappelijke hoek als een relevante interventie bij de steeds meer voorkomende chronische aandoeningen, ook wel welvaartsziektes genoemd. En dan zowel preventief als behandeling.

In de presentatie van Wim Derave heeft hij het over 25 chronische aandoeningen. De meest bekende zijn: Obesitas en overgewicht, Diabetes Mellitus (vooral type 2), Cardiovasculair risico, Depressie, Buirn out, ADHD, SOLK en angststoornissen.

Laat je steeds meer inspireren en verwonderen door de natuur,

Gerrit