De vorige week had ik een gesprek met een operationeel manager van een automatiseringsbedrijf over het ontwikkelen van emotionele intelligentie. De vraag of het mogelijk is om in 7 weken de toch wel omvangrijke lijst met competenties onder de knie te krijgen heeft me aan het denken gezet.

Eerst even wat meer in welke context die vraag naar boven kwam.

Uit een onderzoek naar de beste werkgever 2014 in Nederland binnen 800 organisaties waaraan 400.000 mensen mee hebben gewerkt kwam als de belangrijkste uitkomst het verborgen potentieel naar voren in Nederland en dat is sociale innovatie.
Sociale innovatie bepaalt voor 77% het innovatie succes van bedrijven.
Sociale innovatie gaat over de vernieuwing van de manier hoe mensen in organisaties samen werken.
Dit om te groeien in productiviteit, het laten toenemen van omzet en winst, de doorgroeimogelijkheden van talent en het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Vooral in de automatiseringswereld is dit een zeer actueel onderwerp omdat er in deze sector een grote vraag is naar technisch personeel.

Als je het dan over sociale innovatie hebt en de ontwikkeling van mensen dan zijn hierbij de Emotionele intelligentie competenties de sleutel.

En het is waar dat de lijst met te ontwikkelen competenties aanzienlijk is. En hoe zit het dan om die in 7 weken te ontwikkelen?

De samenhang begrijpen en oefenen
Wat in 7 weken haalbaar is om de samenhang van de verschillende competenties te begrijpen en voor elke competentie te beginnen met praktische oefeningen om deze te ontwikkelen en vooral ook het effect te ervaren in die 7 weken. Op deze manier leg je een goede basis voor zelfontwikkeling.

We kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat een training om de emotionele intelligentie competenties te ontwikkelen heel goed als een onderdeel van een introductie programma voor nieuwe werknemers geïntegreerd kan worden.
Een van de stappen om concreet invulling te geven om de sociale innovatie binnen de organisatie te ontwikkelen.