Op maandagmorgen reed in van Hoogvliet terug naar Oldenzaal, een rit van 2,5 uur. Ik had de radio afgestemd op de nieuwszender Radio1 en een interview met wetenschapsjournalist Bouwe van Straten over de effecten van sporten op de hersenen trok mijn aandacht.

In dit interview geeft hij in het kort de resultaten weer van veel onderzoek dat de laatste 15 jaar is gedaan naar de gunstige effecten van verschillende sportvormen op het brein.

Hij refereert naar onderzoek waarbij gunstige effecten op het geheugen zijn aangetoond bij mensen met een beginnende alzheimer.
En ook bij “gezonde” mensen zijn door de universiteit Groningen verschillende gunstige effecten aangetoond. Bij dit onderzoek werden de deelnemers aan het onderzoek ingedeeld in 4 groepen. Groep 1 deed aan duursport, groep 2 aan krachtsport, groep3 een combinatie van duur- en krachtsport en groep 4 deed niet aan sport. Hierbij werd aangetoond dat iedere vorm van sport weer verschillende gunstige effecten heeft.

Het meeste onderzoek is gedaan naar hardlopen en verder blijkt ook de combinatie met spel en aandachtstraining gunstige effecten te hebben op met name angst en stress klachten. Dit in verband met de positieve invloed op de amygdala.

Luister hier naar het interview

De resultaten van runningtherapie bij gezondheidscentrum Vivaldi in Oldenzaal

Sinds begin 2014 biedt het gezondheidscentrum Vivaldi in Oldenzaal de patiënten met depressieve klachten de mogelijkheid runningtherapie te volgen. Hierbij volgen de deelnemers een training van 8 weken. De runningtherapie wordt verzorgd door GrandiooZ en bestaat uit een combinatie van fysieke- en aandachtstraining; mindful lopen.
Met iedere deelnemer wordt tijdens het kennismakingsgesprek een beginsituatie bepaald hiervoor vult de deelnemer de CES D vragenlijst in en aan de hand van de gegeven antwoorden wordt er een score bepaald. Deze vragenlijst wordt na de training weer ingevuld en opnieuw wordt de CES D score bepaald.
Deze CES D vragenlijst is een gevalideerde lijst waarbij een score hoger dan 16 aangeeft dat de betreffende persoon dermate last heeft van depressieve klachten dat het een negatief effect heeft op zijn of haar leven.

Ieder half jaar worden de resultaten van de runningtherapie sessies teruggekoppeld aan de huisartsen en de poh-ggz.

De resultaten van het eerste half jaar 2015

Totaal aantal aanmeldingen: 10
Niet begonnen: 1
Gestopt: 1 (in verband met fysieke problemen)
De complete training afgemaakt: 8
CES D score gemiddelde: van 24 naar 11 (cut off point is 16)
Aantal mensen met een score <16: 7
Doorgegaan naar de GrandiooZ loopgroep: 6

Samengevat kun je concluderen dat 100 % van de deelnemers die de training afmaken gunstige effecten ervaart en dat zelfs >80% van deze deelnemers onder het cut off point eindigen.