Contact gegevens:

GrandiooZ
Grevenbicht 14
7559 VP Hengelo

Loopgroep GrandiooZ:
Vertreklocatie:
Woensdagochtend 08:45 uur: Parkeerplaats Schipleidelaan 53, Oldenzaal

Runningtherapie THOON:
Vertreklocatie: Parkeerplaats Schipleidelaan 53, Oldenzaal

M: 06-30151235

Kwaliteit van counselling

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. De counsellor is gebonden aan een ethische code die verplicht het besprokene onder het beroepsgeheim te houden, ook wanneer het counsellingtraject betaald wordt door een derde partij, zoals een werkgever of arbodienst.

Counselling is een beroep dat vakbekwaamheid vraagt. Het gaat er in de begeleiding om de mogelijkheden en talenten die de cliënt zelf al bezit aan te spreken en te benutten. Dat vergt een professionele houding en goed vakmanschap.  Door middel van een goede opleiding en permanente bijscholing wordt de kwaliteit van deze counsellors gegarandeerd.

GrandiooZ gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In het privacy document leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan, welke gegevens we verzamelen, met welk doel en wat de rechten van de relaties zijn. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden we ons aan de eisen die door de wet (AVG) worden gesteld. Op verzoek kunnen we dit document ter inzage geven.

Neem contact op met GrandiooZ

    Uw naam *

    Uw email *

    Telefoonnummer

    Onderwerp

    Uw bericht