Waarom is lichaamsgewaarzijn belangrijk?

En in het begin vaak zo moeilijk? "Maar ik voel helemaal niets!" Is vaak de uitspraak die ik hoor van mensen die beginnen met een op mindfulness gebaseerde training. Dit kan dan runningtherapie zijn of een training om de emotionele intelligentie vaardigheden te ontwikkelen. Om je binnenwereld, met alles wat zich daarin afspeelt zoals je [...]

Stress, werkprestaties en emotionele intelligentie

Vorige week had ik een gesprek met de HR manager van een organisatie over een plan van aanpak om het hoge ervaren stressniveau te verminderen. Uit een RIE onderzoek kwam naar voren dat veel medewerkers een ongewenst hoog stressniveau ervaren. In het plan van aanpak staan een aantal interventies (lichaamsbeweging, aandachtstraining en psychoeducatie) die op [...]

Ga naar de bovenkant